Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Aanmelding en intake

Je kan een afspraak maken via e-mail of telefonisch.  Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, gelieve dan je naam en telefoonnummer achter te laten en dan bel ik je zo snel mogelijk terug.  

Na de aanmelding vindt een eerste intakegesprek plaats.  Dit gesprek heeft als doel elkaar beter te leren kennen.  Ik luister naar jouw verhaal, je hulpvraag en je verwachtingen.  Op basis van dit gesprek bekijken we hoe we de begeleiding vorm kunnen geven.  

 

Begeleiding

Concreet kan de begeleiding de vorm aannemen van:

  • Diagnostiek bij kinderen en jongeren

Er kan psychodiagnostisch onderzoek verricht worden op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, de emotionele belevingswereld van een kind en aandacht en concentratie. Ook onderzoek naar autisme (ASS) behoort tot de mogelijkheden.  Indien nodig wordt er doorverwezen naar een kinderpsychiater voor verdere diagnosestelling, medicatie,...

  • Individuele psychologische begeleiding

Hierin gaan we samen op zoek naar een manier om de klachten te verminderen of er anders mee te leren omgaan.  Bij kinderen wordt er ook gewerkt via spel, tekeningen, enz.  Vaak gaat individuele begeleiding bij kinderen en jongeren hand in hand met gezinsbegeleiding of oudergesprekken.

  • Auticoaching

Deze begeleiding is specifiek gericht op kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en op ouders van kinderen met autisme.  In individuele contacten wordt er gewerkt rond de vragen die je hebt of de thema's die voor jou belangrijk zijn.  

  • Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van je kind, je ouderrol en de opvoeding. We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen of naar andere manieren om om te gaan met het gedrag van je kind.

 

Tarieven

Individuele sessie: 50€ (max. 60 min.)

Diagnostisch onderzoek: 60€ per uur

 

Betaling gebeurt steeds op het einde van het gesprek. Via sommige mutualiteiten kan je, afhankelijk van de leeftijd, een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen voor een aantal sessies.  Voor een overzicht, klik hier

 

Wanneer je niet op een gemaakte afspraak aanwezig kan zijn, dien je minimaal 24h op voorhand telefonisch of per e-mail te verwittigen.  Bij niet nagekomen afspraken of te laat geannuleerde afspraken wordt er een verzuimvergoeding van 40€ aangerekend.